MONTAŽNO-DEMONTAŽNI DOZERI-ČISTAČI MANJIH GABARITA

Zahtjev Zahttjev za dos.ponuda za NMV mon.-dem.dozera-čistači manjih ga 29.10.2019.
Obavještenje  Obavještenje o ishodu pos.za NMV montažno-demon.dozera-čist  05.11.2019.
Ugovor za Partiju 1  Ugovor o nabavci male vrijednosti za Partiju 1  08.11.2019.
Ugovor za Partiju 2  Ugovor o nabavci male vrijednosti za Partiju 2   08.11.2019.
Ugovor za Partiju 3  Ugovor o nabavci male vrijednosti za Partiju 3  08.11.2019.