OBAVJEŠTENjE

Shodno preporukama Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje CrneGore, Naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa korona (covid-19), izvršni direktor DOO”Komunalno-Lim” BijeloPolje izdaje,

O B A V J E Š T E NJ E

 Gradsko groblje i kapela u Nikoljcu, kojima upravlja DOO”Komunalno-Lim”, od 23.03.2020.god. biće otvoreni samo za članove uže porodice pokojnika.

Ova privremena mjera podrazumijeva:

  1. Rad kapele od 09:00-14:00h
  2. Prisustvo u kapeli samo članovima uže porodice
  3. Sahrana isključivo u krugu uže porodice

Ista mjera važiće za sve prigradske i seoske kapele i groblja na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Zbog potencijalne opasnosti od širenja korona virusa i potrebe da zaštitimo živote svih nas, unaprijed zahvaljujemo svim građanima i  korisnicima naših  usluga na razumijevanju, zbog uvođenja ove privremene mjere.

Izvršni direktor Društva

Dipl.pravnik  Radenko Vujošević