Obavještenje

Shodno Odluci Odbora direktora DOO”Komunalno-Lim” o promjeni radnog vremena na Gradskom groblju i kapeli u Nikoljcu br.2748 od 02.04.2020.god.i Naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa Corona (covid-19), iz DOO”Komunalno-Lim” BijeloPolje izdaju,

O B A V J E Š T E NJ E

 Gradsko groblje i kapela u Nikoljcu, kojima upravlja DOO”Komunalno-Lim”, od 03.04.2020.god. radiće:

od 09:00-14:00h radnim danima (ponedeljak – petak) i 

od 09:00-12:00h vikendom (subota i nedelja)

Ista mjera važiće za sve prigradske i seoske kapele i groblja na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Korisnici naših usluga kao i druga lica, za sve informacije koje se vezuju za djelokrug poslova ovog Društva, mogu dobiti pozivom na broj telefona +382 68 015 999

Zbog potencijalne opasnosti od širenja korona virusa i potrebe da zaštitimo živote svih nas, unaprijed zahvaljujemo svim građanima i  korisnicima naših  usluga na razumijevanju, zbog uvođenja ove privremene mjere.

Izvršni direktor Društva

Radenko Vujošević