Plan integriteta za 2020. godinu

 

Zakonom o sprječavanju korupcije (“Sl. list Crne Gore”, br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina organa odnosno društva određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PREUZMITE Plan integriteta 2020. god

Apel građanima

Poštovani korisnici,

Suočeni sa velikom nelikvidnošću i finansijskim problemima, izazvanim  aktuelnim dešavanjima sa koronavirusom, prinuđeni smo da Vam se javno obratimo apelom za razumijevanje i pomoć u prevazilaženju novonastale situacije.

DOO“Komunalno-Lim“ ovih dana naporno radi u tri smjene, u punom  kapacitetu, sa svim svojim resursima, kako bi dalo svoj puni doprinos u smanjivanju opasnosti od širenja koronavirusa (Covid 19) i pored toga što naši radnici spadaju u najrizičniju grupu lica koji imaju veliki potencijal da i sami budu zaraženi.

DOO“Komunalno-Lim“ kao javna služba, koja obavlja poslove od javnog interesa, kroz vršenje javne funkcije, zadovoljava različite potrebe građana na dnevnom nivou. Zbog toga ovo privredno Društvo uživa epitet preduzeća svih građana, jer djeluje u njihovom interesu.

Poštovani korisnici naših usluga, ako nam je svima cilj i želimo da imamo uredno  sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, čiste javne i zelene površine, oprane ulice, ispražnjene i dezinfikovane kontejnere, uređenu gradsku deponiju, urednu i kvalitetnu uslugu na tržnici i pijaci, gradskim grobljima i kapeli i još mnogo toga što je u nadležnosti našeg privrednog društva, pomognimo jedni drugima.

 Kako se ovo Društvu finansira samostalno,  od sopstvenih prihoda, ostvarenih kroz pružanje različitih usluga, apelujemo na sve naše korisnike, da uredno izmire nastale  i zaostale obaveze prema DOO“Komunalno-Lim“,  kako bi nam pomogli da nastavimo sa urednim i blagovremenim vršenjem poslova koji su u Vašem interesu i interesu svih građana. 

Vaše obaveze možete izmiriti na blagajni našeg Društva, koja se nalazi u prizemlju gradske tržnice i pijace „Bazar“ u Trgovačkoj ulici bb, svim radnim danima od 07:00 do 15:00h i subotom od 07:00 do 12:00h.

Plaćanje možete izvršiti i preko:

Erste banke nažir.račun 540-6837-04

Crnogorske Komercijalne banke na žir.račun 510-2386-60

Prve banke Crne Gore na žir.račun 535-5054-49

NLB bankena žir.račun 530-28624-83

Podgotičke bankena žir.račun 550-5372-69

Addiko bankena žir.račun 555-9000576473-98

Komercijalne banke AD na žir.račun 525-6837-04

Kako bi ste izbjegli gužve i čekanja na šalterima prilikom plaćanja komunalija, predlažemo Vam otvaranje trajnih naloga kod banaka ili uspostavljanje elektronskog plaćanja preko mobilnog telefona. Za sve ovo potrebno je da posjetite Vašu banku, dobijete instrukcije od bankarskih službenika i na jednostavan način, bez trošenja Vašeg dragocjenog vremena, riješite pitanje kao što je plaćanje komunalnih usluga.

Korisnici naših usluga kao i druga lica, sve zahtjeve, prigovore i druge podneske, mogu  dostavljati na e-mail  ovog Društva komunalnolim@bijelopolje.co.me ili putem pošte, a sve informacije koje se vezuju za djelokrug poslova ovog Društva, mogu dobiti pozivom na dežurni broj +382 68 015 999, na web sajtu www.komunalnolim.me, preko društvenih mreža Instragam: doo_komunalno_lim i Facebook: DOO Komunalno LIM, kao i preko Službe naplate na broj +382 68 052-410.

                                                                                                                 DOO“Komunalno-Lim“

 

 

 

Obavještenje

Shodno Odluci Odbora direktora DOO”Komunalno-Lim” o promjeni radnog vremena na gradskoj tržnici i pijaci “Bazar” br.2748 od 02.04.2020.god. i Naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa Corona (covid-19), iz DOO”Komunalno-Lim” BijeloPolje izdaju,

O B A V J E Š T E NJ E

Gradska tržnica i pijaca “Bazar”, kojom upravlja DOO”Komunalno-Lim”, od 03.04.2020.god. radiće:

od 07:00 do 17:00h radnim danima (ponedeljak – petak) i       

od 07:00 do 12:00h subotom

 Korisnici naših usluga kao i druga lica, za sve informacije koje se vezuju za djelokrug poslova ovog Društva, mogu dobiti pozivom na broj telefona +382 68 015 999

Zbog potencijalne opasnosti od širenja Corona virusa i potrebe da zaštitimo živote svih nas, unaprijed zahvaljujemo svim građanima i  korisnicima naših  usluga na razumijevanju, zbog uvođenja ove privremene mjere.

Izvršni direktor Društva

Radenko Vujošević

 

Obavještenje

Shodno Odluci Odbora direktora DOO”Komunalno-Lim” o promjeni radnog vremena na Gradskom groblju i kapeli u Nikoljcu br.2748 od 02.04.2020.god.i Naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa Corona (covid-19), iz DOO”Komunalno-Lim” BijeloPolje izdaju,

O B A V J E Š T E NJ E

 Gradsko groblje i kapela u Nikoljcu, kojima upravlja DOO”Komunalno-Lim”, od 03.04.2020.god. radiće:

od 09:00-14:00h radnim danima (ponedeljak – petak) i 

od 09:00-12:00h vikendom (subota i nedelja)

Ista mjera važiće za sve prigradske i seoske kapele i groblja na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Korisnici naših usluga kao i druga lica, za sve informacije koje se vezuju za djelokrug poslova ovog Društva, mogu dobiti pozivom na broj telefona +382 68 015 999

Zbog potencijalne opasnosti od širenja korona virusa i potrebe da zaštitimo živote svih nas, unaprijed zahvaljujemo svim građanima i  korisnicima naših  usluga na razumijevanju, zbog uvođenja ove privremene mjere.

Izvršni direktor Društva

Radenko Vujošević

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Shodno Naredbi NKT za preduzimanje privremenih mjera, radi sprječavanja unošenja u zemlju, suzbijanja i sprječavanja širenja korona virusa ( Sl.list 15/20 ), Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Opštine Bijelo Polje je dana 21.03.2020.g. naložio sprovođenje mjera koje se odnose na trgovinu na zelenoj i mliječnoj pijaci.

 1. Svi prodavci i kupci koji ulaze i trguju na pijaci, dužni su nositi  zaštitnu masku  i rukavice.
 2. Nakon ulaska u pijacu, kupci su dužni da održavaju socijalnu distancu jedni od drugih najmanje 2 m, uz obavezno izbjegavanje svakog fizičkog kontakta
 3. Nalaže se ograničen pristup gradskoj pijaci – jedna osoba na 10 m2.

Sprovođenje navedenih mjera kontrolisaće Komunalna policija i Komunalna inspekcija Opštine Bijelo Polje a protiv prekršioca istih preduzimaće zakonom predviđene mjere

Zbog potencijalne opasnosti od širenja korona virusa i potrebe da zaštitimo živote svih nas, unaprijed zahvaljujemo svim građanima i  korisnicima naših  usluga na razumijevanju, zbog uvođenja ove privremene mjere.

Izvršni direktor Društva

Radenko Vujošević

Obavještenje

Shodno preporukama Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje CrneGore, Naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa korona (covid-19), izvršni direktor DOO”Komunalno-Lim” BijeloPolje, izdaje,

O B A V J E Š T E NJ E

 • Korisnici naših usluga kao i druga lica, sve zahtjeve, prigovore i druge podneske, trebaju isključivo dostavljati na e-mail ovog Društva komunalnolim@bijelopolje.co.me ili putem pošte
 • Korisnici naših usluga kao i druga lica, za sve informacije koje se vezuju za djelokrug poslova ovog Društva, mogu dobiti pozivom na broj telefona +382 68 015 999, na web sajtu www.komunalnolim.me ili preko društvenih mreža Instragam: doo_komunalno_lim i Faebook: DOO Komunalno LIM

Zbog potencijalne opasnosti od širenja korona virusa i potrebe da zaštitimo živote svih nas, unaprijed zahvaljujemo svim građanima i  korisnicima naših  usluga na razumijevanju, zbog uvođenja ove privremene mjere.

 

Izvršni direktor Društva

Radenko Vujošević

OBAVJEŠTENjE

Shodno preporukama Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje CrneGore, Naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa korona (covid-19), izvršni direktor DOO”Komunalno-Lim” BijeloPolje izdaje,

O B A V J E Š T E NJ E

 Gradsko groblje i kapela u Nikoljcu, kojima upravlja DOO”Komunalno-Lim”, od 23.03.2020.god. biće otvoreni samo za članove uže porodice pokojnika.

Ova privremena mjera podrazumijeva:

 1. Rad kapele od 09:00-14:00h
 2. Prisustvo u kapeli samo članovima uže porodice
 3. Sahrana isključivo u krugu uže porodice

Ista mjera važiće za sve prigradske i seoske kapele i groblja na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Zbog potencijalne opasnosti od širenja korona virusa i potrebe da zaštitimo živote svih nas, unaprijed zahvaljujemo svim građanima i  korisnicima naših  usluga na razumijevanju, zbog uvođenja ove privremene mjere.

Izvršni direktor Društva

Dipl.pravnik  Radenko Vujošević

NAREDBA

Shodno preporukama Ministarstva zdravlja i Instituta  za javno zdravlje Crne Gore, Odluci  Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti od 13.03.2020.god., kao i Naredbama istog tijela od 15 i 16.03.2020.god., a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa korona (covid-19), izvršni direktor DOO”Komunalno-Lim” Bijelo Polje izdaje,

N A R E D B U

 1. Zabranjuje se zaposlenim u ovom Društvu, koji su na odmoru, plaćenom odsustvu ili bolovanju, kao i nezaposlenim licima, ulazak  u prostorije Uprave Društva u ul. Živka Žižića br.24, krugu i objektima Društva u ul. Voja Lješnjaka bb, kao i službenim prostorijama u ul.Trgovačkoj bb,
 2. Šefovi Radnih jedinica da:

–  zaduže svoje radnike sa zaštitnom opremom, upoznaju ih sa načinom korišćenja i svakodnevno kontrolišu da li se ista koristi tokom procesa rada (radnog vremena)

– svakodnevno obavještavaju svoje radnike o preporukama Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, kao i o sadržinih svih naredbi Nacionalnog koordinacionog tima za borbu protiv zaraznih bolesti.

 1. Svi zaposleni u ovom Društvu, tokom procesa rada, moraju koristiti sredstva zaštite od zaraze i virusa (maske, rukavice itd.), u skladu sa propisima o zdravstveno sanitarnoj zaštiti i uputima neposrednih rukovodilaca, i strogo  primjenjivati sve mjere iz Naredbi Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, posebno se fokusirajući na ponašanje lica u zatvorenom i otvorenom prostoru,
 2. Svi zaposleni u toku procesa rada trebaju da izbjegavaju neposredni kontakt kako sa kolegama, tako i sa građanima,
 3. Broj administrativnih radnika u Upravnoj zgradi svodi se na minimum, shodno Odluci br.2563 od 17.03.2020.god. o plaćenom odsustvu zaposlenim, koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjela biti izložena riziku od obolijevanja, kao i zaposlenim koji imaju dijete mlađe od 11 god.
 4. Društvo će obavijestiti i upoznati zaposlene koji mogu svoje radne obaveze odrađivati od kuće, da do opoziva ne dolaze na radno mjesto,
 5. Radnici koji nijesu koristili godišnji odmor a koji nijesu potrebni u procesu rada , uputiti na korišćenje godišnjeg odmora,
 6. Koordinacija poslovnih aktivnosti Društva vršiće se telefonskim i elektronskim putem,
 7. Izmjestiti Službu naplate iz Upravne zgrade ul.Ž.Žižića br.24 u poslovne prostorije ovog Društva u ulici Trgovačkoj bb.,
 8. Služba zajedničkih poslova da se angažuje na nabavci novih količina zaštitnih sredstava i opreme ( zaštitnih maski, rukavica, naočara, zaštitnih odijela, asepsola i drugih higijenskih sredstava i opreme.)
 9. Zbog privremenog obustavljanja linijskog saobraćaja u opštini Bijelo Polje , Koordinator RJ Društva organizova će prevoz naših radnika, koji dolaze iz udaljenijih mjesta, a koji nemaju lični prevoz,
 10. Rukovodioci RJ da organizuju svakodnevno, detaljno pranje i dezinfikaciju vozila i radnih mašina koje duže,
 11. Započeti svakodnevno pranje grada sa raspoloživom tehnikom i radnom snagom,
 12. Privremeno obustaviti rad na Tržnici, sektor A, na kojem se odvija trgovina mješovitom robom, stim da se na sektoru B Tržnice ( zelenoj i mliječnoj pijaci) nastavlja sa radom do daljnjeg, svim danima osim nedelje, kada će se vršiti dezinfikacija tog prostora,
 13. Zaposleni u Radnoj jedinici tržnica da ograniče i ne dozvole prisustvo većeg broja lica na tržnici u isto vrijeme, odnosno da ne dozvole više od jednog lica na 10m²
 14. Privremeno se skraćuje vrijeme rada Gradske kapele u Nikoljcu, u trajanju od 09:00 do 14:00h i obavezuju korisnici naših usluga na groblju i kapeli da se pridržavaju sledećih uputstava:
 • Obavezno zatvaranje sanduka sa pokojnikom tokom primanja saučešća,
 • Saučešće izjavljivati u mimohodu uz izbjegavanje ličnog kontakta sa porodicom pokojnika,
 • Isključiti posluživanje hrane, pića i duvana,
 • Izbjegavati duže zadržavanje u kapeli i ispred kapele nakon izjavljivanja saučešća,
 • Sahrane obavljati u krugu porodice,
 • Izbjegavati svaki fizički kontakt sa licima u kapeli i na groblju,
 • Držati socijalnu distancu od najmanje 2 metra
 • Pridržavati se i ostalih mjera iz Naredbe Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti koje se odnose na ponašanje lica u zatvorenom i otvorenom prostoru,
 1. Zaposleni u Radnoj jedinici pogrebno se obavezuju da izvrše dezinfikaciju kapele poslije svakog korišćenja, kao i da izvrše obilježavanje prostora radi držanja socijalne distance,

NAPOMENA 1: Svaki zaposleni koji osjeti simptome gripa (kašalj, temperaturu, teško disanje) na radu ili van rada, obavezan je odmah  o tome obavijestiti neposrednog rukovodioca, javiti se izabranom doktoru ili Epidemiološkoj službi Opšte bolnice u Bijelom Polju. Sve eventualne zloupotrebe po ovom osnovu biće sankcionisane u skladu sa zakonom.

NAPOMENA 2: Sve Radne jedinice ovog Društva nastavljaju redovno da obavljaju svoje poslove i radne zadatke u skladau sa Planom i programom rada i naredbom Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti.

NAPOMENA 3: Nepostupanje po ovoj naredbi od strane lica na koja se odnosi, povlači odgovornost u skladu sa zakonom. Naredba će biti istaknuta na oglasnim tablama ovog Društva i dostavljena  rukovodiocima i šefovima radnih jedinica.

Izvršni direktor Društva

Dipl.pravnik  Radenko Vujošević