Kontakt

DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje

tel: 068 015 999

e-mail: komunalnolim@bijelopolje.co.me

Adresa: Ul. Ž.Žižića br. 24, 84 000 Bijelo Polje