O nama

Društvo sa ograničenom odgovornošću “Komunalno-Lim” Bijelo Polje, osnovano je Odlukom Skupštine Opštine Bijelo Polje br.02-2814 od 08,09 i 24.10.2013.godine. Osnovna djelatnost preduzeća je sakupljanje i odvoz smeća, otpadaka i sl.

Odlukom Skupštine Opštine Bijelo Polje, u skladu sa Zakonom o komunalnoj djelatnosti, utvrđene su oblasti poslovanja Društva. Osnovna djelatnost Društva razvrstana je po Zakonu o klasifikaciji djelatnosti, u sektora sakupljanja otpada, pod šifrom  38.11 – sakupljanje bezopasnog otpada.

Osnovnu i druge djelatnosti, Društvo obavlja kroz sljedeće poslove:

  1. Pružanje usluga sakupljanja, transporta i deponovanja otpada
  2. Održavanje deponije
  3. Uređenje, održavanje i čišćenje parkova i zelenih površina, parkovskog mobilijara, fontane i drugih arhitektonskih elemenata
  4. Pranje i polivanje ulica i trotoara
  5. Održavanje i čišćenje ulica i trotoara
  6. Održavanje i zaštita lokalnih puteva
  7. Pružanje usluge proizvodnje i distribucije toplotne energije
  8. Pružanje pijačnih usluga i održavanje gradske tržnice
  9. Pružanje pogrebnih usluga i održavanje gradskih groblja i kapele u Nikoljcu.